Centar za participaciju žena
u društvenom životu

Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć

051/ 315 020

Osnivanje Udruge

Centar za participaciju žena u društvenom životu je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva koja poduzima akcije u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava, posebno ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, suzbijanja diskriminacije, prava na rad, prava na jednaku plaću i mogućnosti napredovanja na poslu, prava na jednako sudjelovanje u javnom i društvenom životu, prava na život bez nasilja u vlastitom domu i društvu.

Centar je nezavisan od političkog, ekonomskog ili bilo kojeg drugog uvjerenja, jer zaštita ljudskih prava prelazi granice nacija, rasa i ideologija i na tom uvjerenju temelji se rad Udruge.

Centar za participaciju žena u društvenom životu je osnovan 22. rujna 2006. godine na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.


Ciljevi udruge

Ciljevi Udruge su: Centar žena, Rijeka
 
 
 

Nastavlja se prikupljanje građe o značajnim ženama Rijeke i okolice. Materijal možete slati na e-mail: znacajne.zene@gmail.com ili na adresu udruge.

Posjetite:
Korisni linkovi