Centar za participaciju žena
u društvenom životu

Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć

051/ 315 020
besplatna pravna pomoć

Djelatnosti

Besplatna primarna pravna pomoć
Psihosocijalna pomoć i podrška
pravna pomoć


Pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja
Seksualno nasilje je svaki seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba. WHO, 2012. Svjetska zdravstvena organizacija
pravna pomoć

Posjetite:
Koga zvati u nevolji:
Korisni linkovi